Κυριαζόπουλος, Ευάγγελος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
(2005) Η ελληνική πόλη σε ιστορική προοπτική, Διόνικος