Σακελλαριάδη, Αναστασία 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Νικολάου χειρ... Το επίκλην Ρίτζης εκ Πελοπόννησον: Ο εικονογραφικός διάκοσμος του ναού του Αγίου Νικολάου στην Πέτρα Λέσβου (1721), Βυζαντινός Δόμος
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λεπέτυμνος: Μελέτες αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη του Γεωργίου Γούναρη, Σταμούλης Αντ.

Κριτικογραφία
Τα άλλα μνημεία: το παράδειγμα της Νάξου [Μνημεία της Νάξου σε κίνδυνο: Οι πολίτες μιλούν γι' αυτά], "The Books' Journal", τχ. 18, Απρίλιος 2012