Πέκκα - Οικονόμου, Βικτωρία 
Λοιποί τίτλοι
(2017) Deakins, David, Επιχειρηματικότητα και μικρές επιχειρήσεις, Rosili [επιμέλεια]
(2014) Deakins, David, Επιχειρηματικότητα και μικρές επιχειρήσεις, Rosili [επιμέλεια]
(2012) Salvatore, Dominick, Επιχειρησιακή οικονομική στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια]