Παμπουκτσή, Γιώτα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Ανθολογία ποίησης και γραπτού λόγου, Παππά, Βασιλική Β.