Άτση, Κατερίνα 
Λοιποί τίτλοι
(2012) Αδαμοπούλου, Μαρία, Αρχαία κρυμμένα μυστικά, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. [επιμέλεια σειράς]
(2012) Μαλαβάκης, Σάκης, Ένα πρόσωπο μια ιστορία, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. [επιμέλεια σειράς]
(2012) Συλλογικό έργο, Ένα τραγούδι μια ιστορία, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. [επιμέλεια σειράς]
(2012) Κρίκκης, Στέφανος, Ιστορίες από τον βυθό, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. [επιμέλεια σειράς]
(2012) Συλλογικό έργο, Τα μπεστ σέλερ της παραλίας, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε. [επιμέλεια σειράς]