Κάπρος, Παντελής 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Τιμητικός τόμος για τον Ευστάθιο Ν. Τσοτσορό, Διόνικος
(1994) Essays in Honor of Constantine G. Drakatos, Εκδόσεις Παπαζήση