Ιωάννου, Μαρίνος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Ανόργανη χημεία Γ΄ λυκείου, Πουκαμισάς
(2019) Οργανική χημεία Γ΄λυκείου, Πουκαμισάς
(2019) Χημεία Β΄ λυκείου γενικής παιδείας, Πουκαμισάς
(2019) Χημεία Β΄γυμνασίου, Πουκαμισάς
(2019) Χημεία Γ΄γυμνασίου, Πουκαμισάς
(2019) Χημεία Γ΄λυκείου θετικών σπουδών, Πουκαμισάς
(2018) Ανόργανη χημεία Γ΄ λυκείου, Πουκαμισάς
(2018) Ανόργανη χημεία Γ΄λυκείου θετικών σπουδών, Πουκαμισάς
(2017) Χημεία Α’ λυκείου, Πουκαμισάς
(2010) Χημεία Β΄ λυκείου γενικής παιδείας, Πουκαμισάς