Αμίτσης, Γαβριήλ Ν. 

Ο Γαβριήλ Αμίτσης είναι νομικός με ειδίκευση στον κλάδο του κοινωνικού δικαίου, διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγορεί στην Αθήνα και είναι επίκουρος καθηγητής δικαίου κοινωνικής ασφάλισης του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΑΤΕΙ Αθήνας. Είναι εμπειρογνώμονας ελληνικών και διεθνών οργανισμών σε θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης, με συγγραφικό και ερευνητικό έργο στα πεδία του κοινωνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Εμβληματικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής την εποχή των Mνημονίων, Εκδόσεις Παπαζήση
(2014) Τα μοντέλα κατ' οίκον φροντίδας στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, Εκδόσεις Παπαζήση
(2006) Η ευρωπαϊκή στρατηγική κοινωνικής ένταξης, Εκδόσεις Παπαζήση
(2001) Η θεσμική κατοχύρωση των ελάχιστων ορίων διαβίωσης στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2000) Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα, Κριτική
(2010) Το ελληνικό σύστημα ασφαλιστικής προστασίας, Νομική Βιβλιοθήκη
(2009) Εθνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Εκδόσεις Παπαζήση
(2000) Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2000) Το νομικό πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Μεταφράσεις
(2000) Συλλογή συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια, μετάφραση, επιμέλεια σειράς]
(2000) Συλλογή συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια, μετάφραση, επιμέλεια σειράς]
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Συλλογικό έργο, Συντάξεις για νέους, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια σειράς]
(2004) Επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης και ζητήματα εργατικού δικαίου από την ιδιωτική ομαδική ασφάλιση, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια]
(2002) Μελέτες κοινωνικού δικαίου και κοινωνικής πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια]
(2001) Σαμουήλ, Λένια, Η προστασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στη νομολογία του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια σειράς]
(2001) Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια]
(2000) Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(1999) Ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης - Το θεσμικό πλαίσιο, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια]