Μορώνης, Μιχάλης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2001) Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια, Κριτική