Πανουργιάς, Τάσος Λ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Εθνικά προβλήματα και λύσεις, Όστρια Βιβλίο
(2015) Μια κριτική στην ελληνική ιστορία, Όστρια Βιβλίο
(2015) Μικρό αλφαβητάρι απλών γνώσεων και ήθους, Όστρια Βιβλίο
(2014) Άνθρωπος και κοινωνία - κράτος - οικονομία, Όστρια Βιβλίο
(2014) Ανθρώπων παίδευση και πολιτισμός, Όστρια Βιβλίο
(2014) Η άμεση δημοκρατία και η αναγέννηση του ελληνισμού, Όστρια Βιβλίο
(2014) Καπιταλισμός και οικονομικές κρίσεις, Όστρια Βιβλίο
(2014) Περί έρωτος, Όστρια Βιβλίο
(2013) Η ελληνική πραγματικότητα εκ βαθέων, Όστρια Βιβλίο