Σαλαβούρα, Ελένη 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2015) Μυκηναϊκή Αρκαδία, Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία
(2014) Μυκηναϊκή Αίγινα, Αρχαιολογικές Εκδόσεις Άρη Φραντζεσκάκη