Γερακάρης, Νίκος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2014) Εσωτερικός μετανάστης, Ποταμός