Παπαδοπούλου, Θεοδώρα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2015) Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Έλλην, Ρωμηός, Γραικός, Ευρασία
(2017) Βυζάντιο, Ιστορία και πολιτισμός: Ερευνητικά πορίσματα, Ηρόδοτος