Διονέλλης, Μάριος 


Κριτικογραφία
Μελετώντας την ιστορία του αθλητισμού, τον ολυμπιακό μύθο και την οπαδική βία [Κοινωνία και αθλητισμός στην Ελλάδα], "Εφημερίδα των Συντακτών", 26.2.2016