Ευταξίας, Αθανάσιος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2015) Τετράδια κοινοβουλευτικού λόγου: Περί αρχαιοτήτων (1899), Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων