Τσίγκου, Πόλυ 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Συλλογικό έργο, Περί ψυχής και παιδείας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης [επιμέλεια]
(2017) Συλλογικό έργο, Διερεύνηση του θεσμού του Μέντορα, Γρηγόρη [επιμέλεια]