Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Το ποτήριον της ζωής, η Θεία Κοινωνία, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2019) Τρεις ένοχες γυναίκες που αγίασαν, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2018) Ο Μεγαλομάρτυς Ευστάθιος ο Πλακίδας και οι συν αυτώ, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2017) Η Παρθένος Μαρία και η επίγεια ζωή της, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2016) Γυναικεία εμφάνιση, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2016) Το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων και στην Ελλάδα δια νόμου;, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2013) Ευαγγέλιον και Άγιοι Τόποι, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2013) Η Αγία Θεοδώρα η εν Βάστα Αρκαδίας, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2011) Ο Άγιος Νικόλαος και η δεύτερη εορτή του την εικοστήν Μαΐου, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης [κείμενα, επιμέλεια]
(2011) Ο Χριστός εις τον Άδην, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2009) Η Ισαπόστολος Μαρία η Μαγδαληνή και η βυζαντινή υμνογράφος Κασσιανή, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2009) Ο Άγιος Νεκτάριος, ο κορυφαίος και λαοφιλής των καιρών μας, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2009) Ο Πρωτομάρτυς Στέφανος και η καθ' υπόδειξίν του εύρεσις του ιερού Λειψάνου του, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
(2006) Γυναίκες της αμαρτίας που αγίασαν, Ιδιωτική Έκδοση
(2004) Σαράντα εικόνες της Παναγίας, Ιδιωτική Έκδοση
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Μορφή και Ιερά Ακολουθία του Θεόπτου Μωυσέως, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης [επιμέλεια]
(2007) Αθανάσιος ο Πάριος, Άγιος, Ουρανού κρίσις, Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης [επιμέλεια]