Φιλιππόπουλος, Αποστόλης 

Ο Αποστόλης Φιλιππόπουλος είναι Καθηγητής στοΤμήμα Οικονομικής Επιστήμης,
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Χάρτης εξόδου από την κρίση, διαΝΕΟσις