Κυριακού, Άντζελα 
Μεταφράσεις
(2016) Γεωργαλλίδης, Ανδρέας, Χρώματα απέναντι, Ίαμβος
 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Morris, Michael, Ο Wittgenstein και το Tractatus, Ίαμβος [επιμέλεια]