Τσουρής, Κωνσταντίνος 
Μεταφράσεις
(2016) Γεωργαλλίδης, Ανδρέας, Χρώματα απέναντι, Ίαμβος