Αγγελόπουλος, Τάσος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Παίζοντας θέατρο με την ιστορία, σοφία A.E.
(2016) Παίζοντας θέατρο, σοφία A.E.