Πιρπιρής, Φώτης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Πλεούμενα των λιμνών και ποταμών του τόπου μας, 18ος - 20ός αιώνας, Αρτέον Εκδοτική