Πούτος, Παναγιώτης 
Μεταφράσεις
(2018) Dio Cassius, Άπαντα 2: Ρωμαϊκή ιστορία 2 (Βιβλία 12-27), Κάκτος
(2018) Dio Cassius, Άπαντα 3: Ρωμαϊκή ιστορία 3 (βιβλία 28-39), Κάκτος
(2017) Dio Cassius, Άπαντα 1: Ρωμαϊκή ιστορία 1 (βιβλία 1-11), Κάκτος