Θεοδωρίδου, Παναγιώτα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Επτά μελετήματα για τον Καβάφη, Μανδραγόρας