Ανδρούδης, Πασχάλης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Η πρώιμη οθωμανική τέχνη και αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Μπαρμπουνάκης Χ.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λεπέτυμνος: Μελέτες αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη του Γεωργίου Γούναρη, Σταμούλης Αντ.
(2018) Μια "άγνωστη" κτητορική επιγραφή (1528) και οι τοιχογραφίες του Αγίου Αχιλλίου Παλαιόπυργου Τρικάλων, Βυζαντινός Δόμος