Σαυριανός, Μάνος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λαθρόψυχοι, 24 γράμματα