Παππάς, Παντελής Γ. 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Παππάς, Γιώργος Κ., 1903-1982, Ημερολόγιον πολέμου, κατοχής, απελευθερώσεως 1940-1944, Εκδόσεις Πατάκη [επιμέλεια]