Ντούγια, Αναστασία 
Μεταφράσεις
(2019) George, Nina, Το βιβλίο των ονείρων, Κλειδάριθμος
(2018) Neuhaus, Nele, Ο θάνατος της αλεπούς, Κλειδάριθμος