Παχτίτη, Ιωάννα Π. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Του ύψους και του βάθους, Οδός Πανός
(2018) Καιρικά φαινόμενα, Οδός Πανός