Γερολατσίτη, Έμιλυ 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Απέναντι στον ίδιο εχθρό, Συμπαντικές Διαδρομές