Ξυλά, Κυριακή 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Συλλογικό έργο, Περί ψυχής και παιδείας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης [επιμέλεια]