Τριανταφυλλάκου, Δήμητρα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Θεματικές δραστηριότητες με αποκριάτικο τόνο: Απόκριες για πάντα, my-book
(2019) Μαθαίνοντας αλλιώς το καλοκαίρ Α΄-Γ΄ δημοτικού, my-book
(2019) Μαθαίνοντας δημιουργικά το καλοκαίρι Δ΄-Στ΄ δημοτικού, my-book
(2019) Οι ερωτήσεις του ποιος, my-book
(2019) Χριστούγεννα μαζί με το παιδί, my-book
(2019) Χριστούγεννα μαζί με το παιδί, my-book