Μπαλάσκα, Καλλιόπη 
Μεταφράσεις
(2020) Scruton, Roger, 1944-2020, Εισαγωγή στον Σπινόζα, Πεδίο
(2020) Davies, Sarah, Ιωσήφ Στάλιν, Πεδίο
(2020) Isnenghi, Mario, Ο μεγάλος πόλεμος, Πεδίο
(2020) Mongili, Alessandro, Ο Στάλιν και η σοβιετική αυτοκρατορία, Πεδίο
(2019) National Geographic Traveler: Άμστερνταμ, Πεδίο
(2019) Συλλογικό έργο, National Geographic Traveler: Βερολίνο, Πεδίο
(2019) Vintage Fashion, Πεδίο
(2019) Αρχαία Ρώμη: Πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία, Ελληνικά Γράμματα
(2019) Taylor, Caroline, Αστρολογία, Πεδίο