Ταμία, Νεφέλη 
Μεταφράσεις
(2019) John, Lauren St., Η Κατ Γουλφ ερευνά, Μεταίχμιο