Πάπιστας, Αθανάσιος 

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα, Τζιόλα