Λουκάτου, Μαριάννα 
Μεταφράσεις
(2019) Gallwey, W. Timothy, Το εσωτερικό παιχνίδι του τένις, Opera