Ε. Ρ. 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Λιβάνη, Γιώτα, Το πιο μικρό ξωτικό, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη [εικονογράφηση]