Τσατσαλής, Ευάγγελος 

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2020) Δεσμώτες της στάχτης, Εκδόσεις Πηγή