Κληρονόμου, Αγλαΐα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2020) Έλξη παραλλήλων, Maradel Books