Πάκος, Θεοφάνης Β. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1997) Βιομηχανική οργάνωση, επιχειρηματικές πολιτικές και απόδοση, Εκδόσεις Παπαζήση
(1992) Ανταγωνισμός, συγκέντρωση και τεχνολογία, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(2011) Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Συγκρότηση εθνικής οικονομίας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(2011) Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(2011) Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
(1986) "Les Temps Modernes": Η Ελλάδα σε εξέλιξη, Εξάντας
 
Λοιποί τίτλοι
(2003) Συλλογικό έργο, Επτάνησα 20ός - 21ος αιώνας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς [επιμέλεια]

Κριτικογραφία
Κατανοώντας τον σύγχρονο καπιταλισμό [Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, Σύγχρονος καπιταλισμός και παγκοσμιοποίηση], "Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα", 5.4.2009