Ρεβάνογλου, Ανδρέας Μ. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2014) Γενική λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Δίσιγμα
(2006) Λογιστική εταιρειών, Interbooks
(1999) Γενική λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Interbooks
(1998) Γενική λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Interbooks
(1995) Το μηχανογραφημένο λογιστήριο, Interbooks