Γεωργόπουλος, Ιωάννης Δ. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2014) Γενική λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Δίσιγμα
(2006) Λογιστική εταιρειών, Interbooks
(1999) Γενική λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Interbooks
(1998) Γενική λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Interbooks