Μαρίνης, Άγις 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Θέατρο και δημοκρατία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών [εισήγηση]
(2015) Ριζοσπαστική σκέψη στη νεότερη Ελλάδα, Ηρόδοτος
 
Μεταφράσεις
(2000) Γεμιστός, Γεώργιος (Πλήθων), Μαγικά λόγια των από Ζωροάστρου μάγων, Ιδεοθέατρον
(1998) Πορφύριος ο Τύριος, Περί του εν Οδυσσεία των νυμφών άντρου, Ιδεοθέατρον
 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Hughes, Alan, Η παράσταση της κωμωδίας στην αρχαία Ελλάδα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης [επιμέλεια]