Μεταξάς, Περικλής 
Λοιποί τίτλοι
(2002) Micklethwait, John, Το τέλειο του μέλλοντος, Leader Books [επιμέλεια σειράς]
(2000) Savage, Charles M., Management πέμπτης γενιάς, Leader Books [επιμέλεια σειράς]
(2000) Tapscott, Don, Η ψηφιακή οικονομία, Leader Books [επιμέλεια σειράς]
(2000) Micklethwait, John, Οι μάγοι του management, Leader Books [επιμέλεια σειράς]
(2000) Drucker, Peter F., Προκλήσεις του management για τον 21ο αιώνα, Leader Books [επιμέλεια σειράς]
(2000) Handy, Charles, Το διψασμένο πνεύμα, Leader Books [επιμέλεια σειράς]