Παπάγγελος, Ιωακείμ Α. 

Ο Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος είναι δρ. αρχαιολόγος. Υπηρετεί στη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Περί της προελεύσεως του παλαιοχριστιανικού ανάγλυφου τόξου της Βάλτας Κασσάνδρας, Βυζαντινός Δόμος
(1990) Χαλκιδική, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, φωτογράφιση]
(1987) Chalkidiki, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, φωτογράφιση]
(1987) Chalkidiki, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, φωτογράφιση]
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λεπέτυμνος: Μελέτες αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη του Γεωργίου Γούναρη, Σταμούλης Αντ.
(2011) Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών [εισήγηση]
(2007) Αρχαία Μακεδονία VII: Η Μακεδονία από την εποχή του σιδήρου έως το θάνατο του Φιλίππου Β΄, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου [εισήγηση]
(2007) Ο χρυσός των Μακεδόνων, Ζήτρος
(2006) Άγιον Όρος: Κειμήλια Πρωτάτου, Αγιορειτική Εστία
(2001) Χαλκιδική, Ζαρζώνη
(1998) Άνδρος και Χαλκιδική, Καΐρειος Βιβλιοθήκη [εισήγηση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2004) Εικόνων κάλλος αθέατον, Ίνδικτος [επιμέλεια]
(1996) Συλλογικό έργο, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου [επιμέλεια]
(1992) Τουριστικός χάρτης της Χαλκιδικής, Μαλλιάρης Παιδεία [επιμέλεια]
Βαμβακάς, Δημήτριος Χ., Mount Athos, Μαλλιάρης Παιδεία [επιμέλεια]