Κολλίντζας, Τρύφων 

Ο Τρύφων Κολλίντζας είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνά του έχει επικεντρωθεί σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικών κύκλων.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011) Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης, Κριτική
(2003) Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης, Σμπίλιας
(2000) Η αδράνεια του status quo και άλλα παθογόνα αίτια της ελληνικής οικονομίας, Κριτική
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
(2005) Προκλήσεις διακυβέρνησης για την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
(1997) Οικονομικές διακυμάνσεις και ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Σταμούλη Α.Ε.
(1994) Essays in Honor of Constantine G. Drakatos, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια, κείμενα]