Αγκαβανάκης, Νίκος Κ. 
Μεταφράσεις
(2001) Bourdieu, Pierre, 1930-2002, Μάθημα πάνω στο μάθημα, Καρδαμίτσα
(1998) Chantraine, Pierre, 1899-1974, Ιστορική μορφολογία της ελληνικής γλώσσας, Καρδαμίτσα
(1998) De Romilly, Jacqueline, 1913-2010, Προβλήματα της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, Καρδαμίτσα
(1994) Πλάτων, Ίων, Καρδαμίτσα