Καμπύλης, Παναγιώτης Γ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2010) Δημιουργικές δραστηριότητες Γ΄ και Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη
(2010) Φάκελος εκπαιδευτικού υλικού Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη [κείμενα, φωτογράφιση]
(2009) Φάκελος εκπαιδευτικού υλικού Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη [κείμενα, φωτογράφιση]
(2008) Δημιουργικές δραστηριότητες Γ΄ και Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2013) Το εργαστήρι της μουσικής, Fagotto
(2008) Η τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της δια βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός
(2008) Το παιχνίδι, Ωρίων
(2002) Η αόρατη ορχήστρα συνοδεύει τα τραγούδια μας, Ελληνικά Γράμματα
(2000) Το εργαστήρι της μουσικής, Ελληνικά Γράμματα

Κριτικογραφία
Είκοσι και πέντε "προσευχές" ταπεινών και αδύναμων όντων [Κωνσταντίνος Μπούρας, Είκοσι και πέντε "προσευχές" ταπεινών και αδύναμων όντων], diastixo.gr, 18.9.2018