Αθήναιος ο Ναυκρατίτης 

Ο Αθήναιος ο Ναυκρατίτης καταγόταν από την αιγυπτιακή πόλη Ναύκρατη και έζησε στο τέλος του 2ου με τις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ., επί Μάρκου Αυρηλίου και των διαδόχων του. Τα βιογραφικά του στοιχεία που έφτασαν σε μας δεν είναι επαρκή. Είναι γνωστό ότι ήταν σοφιστής και δίδαξε ρητορική και γραμματική, πρώτα στην Αλεξάνδρεια και αργότερα στη Ρώμη, όπου οι Ρωμαίοι τον τίμησαν ιδιαίτερα για τα προσόντα του. Έγραψε το πολύτιμο για μας έργο "Δειπνοσοφισταί", που απετελείτο από τριάντα βιβλία, από τα οποία όμως διασώθηκαν μόνο τα δεκαπέντε. Σ' αυτό περιγράφεται ένα φανταστικό συμπόσιο σοφιστών, στην αρχαία Ρώμη.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2012) Στα συμπόσια των αρχαίων, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2008) Δειπνοσοφισταί, Γρηγόρη
(2007) Οι γεύσεις στη λογοτεχνία: Αρχαία Ελλάδα, Ερμείας
(2000) Στα συμπόσια των Αρχαίων, Ερμείας
(1998) Άπαντα 10, Κάκτος
(1998) Άπαντα 11, Κάκτος
(1998) Άπαντα 12, Κάκτος
(1998) Άπαντα 13, Κάκτος
(1998) Άπαντα 14, Κάκτος
(1998) Άπαντα 15, Κάκτος
(1998) Άπαντα 8, Κάκτος
(1998) Άπαντα 9, Κάκτος
(1997) Άπαντα 1, Κάκτος
(1997) Άπαντα 2, Κάκτος
(1997) Άπαντα 3, Κάκτος
(1997) Άπαντα 4, Κάκτος
(1997) Άπαντα 5, Κάκτος
(1997) Άπαντα 6, Κάκτος
(1997) Άπαντα 7, Κάκτος
(1975) Δειπνοσοφισταί, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Δειπνοσοφισταί, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
Δειπνοσοφισταί, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2006) Ο Έρως στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, Ζήτρος
(2006) Ο Έρως στη ζωή των αρχαίων ελλήνων, Ελληνικά Γράμματα