Νικολάου, Νίκος Α. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2000) Μυθολογία Γ. Σεφέρη, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Frontisi - Ducroux, Françoise, Από το προσωπείο στο πρόσωπο, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2009) Marrou, Henri - Irénée, Ιστορία της εκπαίδευσης στην αρχαιότητα, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2006) Delcourt, Marie, Ο ερμαφρόδιτος, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2004) De Romilly, Jacqueline, 1913-2010, Λεξικό της ελληνικής λογοτεχνίας, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια]
(2003) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ελένη, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2003) Hellmann, Marie - Christine, Η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2002) Ξενοφών ο Αθηναίος, Περί ιππικής, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2002) Γαληνός, 129-200(;) μ.Χ., Υγιεινά, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2002) Γαληνός, 129-200(;) μ.Χ., Υγιεινά, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2000) Αισχύλος, Αγαμέμνων, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2000) Αισχύλος, Αγαμέμνων, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(2000) Parke, H. W., Οι εορτές στην αρχαία Αθήνα, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(1999) Chamoux, Francois, Ο ελληνικός πολιτισμός, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια]
(1998) Austin, M. M., Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(1993) Vernant, Jean - Pierre, 1914-2007, Μήτις, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(1991) Vernant, Jean - Pierre, 1914-2007, Μύθος και τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(1989) Vernant, Jean - Pierre, 1914-2007, Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(1989) Vernant, Jean - Pierre, 1914-2007, Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]
(1988) Vernant, Jean - Pierre, 1914-2007, Μύθος και τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος [επιμέλεια σειράς]